คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด

คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด

          ด้วย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด สามารถนำไปพัฒนาวัดอย่างมีส่วนร่วมจากพระสงฆ์ สามเณร ประชาชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีสำหรับพระสงฆ์ ประชาชน รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

           สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ไฟล์ข้อมูล หรือคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในวัด.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,623