พิธีมอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือประชาชนจังหวัดนราธิวาส ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

          วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส นำโดยพระโสภณคุณาธาร ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ มอบเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือประชาชนจังหวัดนราธิวาส ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ อาคารประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

          โดย นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติราชการแทน เป็นประธานในพิธี และรับมอบเงินสด จำนวน ๑๗๘,๒๘๐ บาทถ้วน พัดลม จำนวน ๖๖ ตัว และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอื่น ๆ ได้แก่ น้ำดื่ีม สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก หน้ากากอนามัย เป็นต้น จากคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบดังกล่าว

          ทั้งนี้ นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ถวายการต้อนรับและกล่าวรายงานพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีดังกล่าวด้วย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,744