พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2565

          วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00 น นายภูมิศักดิ์ ชูเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีเปิดและกล่าวรายงานโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 3 วัดชลธาราวาส ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน และวิทยากรบรรยายพิเศษ และการจัดกิจกรรมโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่ และคณะพระวิทยากร จากพระครูอดุลวีราคม เจ้าอาวาสวัดชลธาราวาส กรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ด้านการเผยแพร่


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 137,318