จัดสถานที่ พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดเขานาคา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

          วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น  นางทิตยา แซ่เลี่ยง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดสถานที่สำหรับงานพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดเขานาคา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ นี้


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,128