การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส (ศบค.นธ.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔

           วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. จังหวัดนราธิวาสจัดประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส (ศบค.นธ.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม

           ในการนี้ จังหวัดนราธิวาสได้นิมนต์ พระโสภณคุณาธาร รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม ร่วมประชุมหารือถึงมาตรการจัดกิจกรรมประเพณีสารทเดือนสิบ และประเพณีทอดกฐินจังหวัดนราธิวาส โดยนายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือพร้อมอำนวยความสะดวกแก่พระคุณท่าน ในการประชุมดังกล่าว  


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,171