ที่ตั้งและอาณาเขต พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2009 เวลา 12:31


จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดน  ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ ๑,๑๔๙กิโลเมตร  และทางรถไฟ ประมาณ ๑,๑๑๖ กิโลเมตร  สุดชายแดนไทย-มาเลเซีย  ที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก
     ทิศเหนือ                 จดจังหวัดปัตตานีและอ่าวไทย 
     ทิศใต้                    จดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย                                
     ทิศตะวันออก            จดประเทศมาเลเซีย                                                
     ทิศตะวันตก              จดจังหวัดยะลา

www.viknastyle.com.ua/
smartum.by
www.oncesearch.com/