เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส (มหานิกาย) พิมพ์
วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2009 เวลา 22:42

พระเทพศีลวิสุทธฺิ์
เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา


พระโสภณคุณาธาร
รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
วัดทองดีประชาราม

 


พระครูพิพัฒนบุญเขตต
เจ้าคณะอำเภอเมืองฯ
วัดเขานาคา


พระครูปิยวรคุณ
เจ้าคณะอำเภอตากใบ
วัดสิทธิสารประดิษฐ์


พระครูสุนทรเทพวิมล
จอ. สุไหงโก-ลกฯ
วัดโกลก-เทพวิมล


พระครูการุณยนิวิฐ
เจ้าคณะอำเภอระแงะฯ
วัดตันหยงมัส


พระครูสถิตสีลขันธ์
เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี
วัดโบราณสถิตย์


พระครูวรปัญญาประยุต
เจ้าคณะอำเภอรือเสาะฯ
วัดราษฎร์สโมสร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slowtorrent.com/
pillsbank.net/
www.oncesearch.com
Attachments:
Download this file (0008.jpg)0008.jpg[ ]3 Kb