พระธาตุศรีนราเทวาพิทักษ์ พิมพ์
วันอังคารที่ 10 พฤษจิกายน 2009 เวลา 15:02


ประวัติความเป็นมา
พระธาตุศรีนราเทวาพิทักษ์ เป็นนามพระราชทานแปลว่า พระธาตุอันเป็นสิริมงคลแห่งเมืองนราธิวาส อันมีเทพยดาพิทักษ์ปกป้อง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส บนพื้นที่ 152 ไร่เศษ มีลักษณะเป็นเจดีย์ลังกา มีฐานกว้าง 33.6 เมตร สูง 20.9 เมตร
พิธีวางศิลาฤกษ์มีขึ้นเมื่อ 19 เมษายน 2546 ซึ่งตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 5 โดยมี นายธีระ  โรจนพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 19.9 ล้านบาท
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด หรือ เอไอเอ โดย ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และลูกค้า ตลอดจนข้าราชการ และประชาชนชาวนราธิวาส และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นอกจากนี้ ก็ต้องการให้เป็นพุทธศาสนสถานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นสถานศึกษา ปฏิบัติธรรม และดำเนินกิจกรรมทางศาสนาของชาวจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง

เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ องค์ที่ 4 ที่ เอไอเอ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- องค์แรก คือ พระมหาธาตุเจดีย์วัดภูผามุข จังหวัดพัทลุง  สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2538
- องค์ที่ 2 คือ อินทขีละนิเกตุนมหาธาตุเจดีย์ หรือพระมหาธาตุเจดีย์วัดหลักเมือง จังหวัดปัตตานี  สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2543
- องค์ที่ 3 คือ พระมหาธาตุนิโรธสังฆาราม หรือที่ประชาชนนิยมเรียกว่า วัดหัวควน จังหวัดยะลา  สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2546

ที่มา : หนังสือที่ระลึกพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์ วัดเขากง จังหวัดนราธิวาส วันที่ 11 พฤศจิกายน 2550

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 1
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3

   

smartum.by
priority-express.com.ua
oncesearch.com