มติมหาเถรสมาคม พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2009 เวลา 15:09
สามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของมติมหาเถรสมาคมที่สำคัญ แยกเป็นปี พ.ศ. ได้ที่เว็บไซต์ของมหาเถรสมาคมโดยตรง ได้ที่ http://www.mahathera.org/mati.php
viknastyle.com.ua
smartum.by/
oncesearch.com/