หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรทางศาสนา พิมพ์
วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 09:26

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรทางศาสนาที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดคลิกที่นี่