มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการกระบวนงานการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2013 เวลา 11:38

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการกระบวนงานการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต รายละเอียด
หากพระสังฆาธิการรูปใดมีข้อเสนอหรือข้อแนะนำอื่นในกระบวนงานบริการนี้ สามารถแจ้งได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๓ ๖๔ ๒๖๖๒ ในวันและเวลาราชการ

оригинальные подарки
заказ цветов киев
платье опт