แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี งปม 2555 พิมพ์
วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:22
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้นำข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำมาจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐฯ รายละเอียด
необычные подарки
доставка цветов киев недорого
купить платья оптом в украине