วิสัยทัศน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ พิมพ์
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 13:26

"สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม"

 รายละเอียด

оригинальный подарок
цветы купить киев
юбки купить