ร่วมแรงร่วมใจให้การช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยแก่ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลบางนาค พิมพ์
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020 เวลา 09:51


วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ คณะสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมแรงร่วมใจให้การช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยแก่ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มาเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกระเช้าให้แก่ผู้ยากไร้