เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนราธิวาส พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 14:19


วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นางสาวพชร อินทร์แก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนราธิวาส ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม