ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียน พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2019 เวลา 11:44


ด้วยจังหวัดนราธิวาส ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยสามารถดาวน์โหลดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ผ่าน QR Code นี้