การประชุมสัญจร พระสังฆาธิการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ และการเจริญพระพุทธมนต์ถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พิมพ์
วันพุธที่ 02 มกราคม 2019 เวลา 15:35

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส จัดการประชุมสัญจรพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  พร้อมด้วยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส