รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรฯ ประจำปีการศึกษา 2561 พิมพ์
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018 เวลา 09:11

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุ สามเณร จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพระภิกษุ สามเณร ที่กำลังศึกษาทุกระดับชั้น ทัเ้งแผนกธรรมบาลี และแผนกสามัญ เพื่อรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้ยื่นใบสมัครมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดคลิกที่นี่