ระบบปฏิบัติการ SOS Thailand พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2018 เวลา 16:03


ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสานแห่งชาติ แจ้งว่า บริษัท Advanced Service Provider ผู้พัฒนาระบบแจ้งเหตุ One Stop Service ที่สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินผ่านแอพพลิเคชั่นชนโทรศัพท์เคลื่อนที่  มีความประสงค์ที่จะส่งมอบระบบฯ ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบฯ ดังกล่าว ให้แก่วัดและพระสังฆาธิการทุกพื้นที่ทั้่วประเทศ ในการแจ้งเหตุต่าง ๆ ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับรายละเอียดและคู่มือการใช้งานระบบฯ สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.onab.go.th แบนเนอร์ชื่อ "S.O.S. แจ้งเหตุฉุกเฉิน"