กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส พิมพ์
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2018 เวลา 16:05


วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ด้วยการปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นไม้อื่น จำนวน ๕๐๐ ต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน และจิตอาสา จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน