แจ้งเลขหมายโทรศัพท์กลาง ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิมพ์
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 11:21

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์กลางพร้อมระบบตอบรับอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อราชการ ได้แก่ เลขหมาย 02 441 7999