ราคากลางการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคโครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจฯ พิมพ์
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 เวลา 14:43

ราคากลางการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคโครงการส่งเสริมการปฏิบัติศานกิจของพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คลิกที่นี่