การพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2016 เวลา 10:56

จังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตลอดทั้งปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กำหนดให้วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นวันดำเนินการ จึงขอเรียนเชิญส่วนราชการตามบัญชีรายชื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน  รายละเอียดคลิกที่นี่