การประกวดเรียงความ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พิมพ์
วันอังคารที่ 24 พฤษจิกายน 2015 เวลา 15:10

จังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดการประกวดเรียงความ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนในสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดส่งเรียงความเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  รายละเอียดคลิกที่นี่