การถวายทุนการศึกษา มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ พิมพ์
วันจันทร์ที่ 02 พฤษจิกายน 2015 เวลา 12:41

ด้วยมีกำหนดดำเนินการถวายทุนการศึกษา มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส จึงขอความเมตตาเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ได้แจ้งพระภิกษุสามเณรตามบัญชีรายชื่อ มารับทุนการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นด้วย รายละเอียดคลิกที่นี่