ประชาสัมพันธ์ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พิมพ์
วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 11:31

ตามที่มีข่าวที่เป็นกระแสสังคมในทีวีสาธารณะตลอดจนใน Social Network ว่า กรมบัญชีกลางมีแนวคิดลดและยกเลิกสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลางได้ยืนยันว่าไม่มีแนวคิดที่จะลดและยกเลิกสิทธิ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด รายละเอียดคลิกที่นี่