ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนา พิมพ์
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2008 เวลา 21:48

พันตำรวจโท พงศ์พร พาหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 


นายสมเกียรติ  ธงศรี
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๑)

นายณรงค์  ทรงอารมณ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๒)

นายจีรวิชญ์  นิยมธรรม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๓)

 

 

 

 

 นายวาทิน  กรดเต็ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

 

slowtorrent.com/
pillsbank.net
www.oncesearch.com/