ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนา พิมพ์
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2008 เวลา 21:48

นายพนม  ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

นายกนก  แสนประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นางสาวประนอม  คงพิกุล
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายชยพล  พงษ์สีดา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

 

 

 นายมานะ  ลือสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

 

slowtorrent.com/
pillsbank.net
www.oncesearch.com/