Home กิจกรรมทางศาสนา
กิจกรรมทางศาสนา
การไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำทุกวัน PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2009 เวลา 12:33

 พุทธศาสนิกชนผู้มีคามเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธศาสนา ก่อนจะออกจากบ้านและก่อนเข้านอนนิยมสวดมนต์เพื่อทำให้จิตใจสงบ เพราะการสวดมนต์เป็นการสรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ บทสวดมนต์ นำมาจากพระสูตรต่าง ๆ ในพระไตรปิฎกบ้าง นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาแต่งขึ้นบ้าง เพื่อใช้สวดในโอกาสต่าง ๆ เป็นอุบายฝึกจิต และฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดี เพราะขณะสวดมนต์จิตของผู้สวดจะต้องจดจ่ออยู่ที่บทสวด จึงจะสวดได้ถูกต้อง ถ้าจิตฟุ้งซ่านแล้ว ก็จะสวดผิดบ่อย ๆ ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำ จะได้รับอานิสงส์ต่าง ๆ เช่น ตัดความกังวลได้ เพราะขณะสวดจิตระลึกถึงแต่บทสวด ปล่อยวางความคิดอย่างอื่นเสียได้ ได้เจริญพุทธานุสสติ เพราะขณะสวดจิตระลึกถึงพระพุทธคุณ และคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ และจิตเป็นสมาธิมั่นคง จิตจะแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียว เมื่อสวดเป็นประจำจะทำให้เป็นคนมีจิตมั่งคง เป็นต้น
 
การทำบุญใส่บาตรประจำวัน PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2009 เวลา 12:42


การทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์เวลาเช้าประจำวัน นับเป็นส่นหนึ่งที่ได้ช่วยกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ และให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ดังนั้นการใส่บาตรประจำวัน เป็นวิธีการสร้างบุญวาสนาบารมี อันจะเป็นปุพเพกตปุญญตาสำหรับตนต่อไป ในอนาคตโดยตรง และเป็นผลดีที่ได้ช่วยอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาโดยอ้อม นิยมจัดทำตามกำลังศรัทธา และตามความสามารถแห่งกำลังทรัพย์ เท่าที่จะทำได้ โดยไม่เกิดความเดือดร้อนในการครองชีพ เช่น ใส่บาตรวันที่ 1 รูปบ้าง 2 รูปบ้าง 3 รูปบ้าง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
การทำบุญใส่บาตรวันเกิด PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2009 เวลา 12:44

   
ชาวพุทธส่วนมากนิยมทำบุญด้วยการใส่บาตร ประจำวันเกิดทุกสัปดาห์ เช่น คนเกิดวันอาทิตย์ก็นิยมใส่บาตรวันอาทิตย์ เป็นต้น บ้างนิยมทำบุญด้วยการใส่บาตรเมื่อถึงวันเกิดทุกรอบปีบ้าง การทำบุญใส่บาตรประจำวันเกิดนี้ นิยมใส่บาตรพระเท่าอายุ หรือเกินกว่าอายุ 1 ปี เช่น คนอายุ 25 ปี ก็ยิยมใส่บาตรพระ 25 รูปบ้าง 26 รูปบ้าง เป็นต้น

   การทำบุญใส่บาตรประจำวันเกิดนี้ เพื่อเป็นการสร้างสมอบรมบุญวาสนาบารมี อันจะเป็นปุพเพกตปุญญตา ยังมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการเพิ่มเติมบุญกุศล อันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ดวงประทีป เพื่อให้ดวงประทีปไม่ดับ และให้ลุกโพลงขึ้น มีแสงสว่างไสวสืบต่อไปได้นานฉันใด การทำบุญใส่บาตรประจำวันเกิดนี้ ก็เพื่อเพิ่มเติมบุญกุศล คือ น้ำมันหล่อเลี้ยงชีวิต เพื่อให้ชีวิตของตนไม่ดับ และให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสืบไปได้นาน ฉันนั้น

 
การเข้าวัดวันธรรมสวนะ PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2009 เวลา 13:18


   พุทธศาสนิกชนสามารถปฏิบัติศาสนกิจในวันธรรมสวนะ คือ วันกำหนดประชุมฟังธรรมของพุทธบริษัท ที่เรียกเป็นคำสามัญโดยทั่วไปว่า "วันพระ" เป็นประเพณีนิยมของพุทธบริษัท ที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแล้วแต่ครั้งพุทธกาล โดยถือว่าการฟังธรรมตามกาลที่กำหนดเป็นประจำไว้ ย่อมก่อให้เกิดสติปัญญา และสิริมงคงคลแก่ผู้ฟัง อย่างน้อยได้รับธรรมสวนานิสงส์อยู่แล้ว วันกำหนดฟังธรรมนี้ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในเดือนหนึ่ง ๆ ทั้งข้างขึ้น และข้างแรมรวม 4 วัน ได้แก่
   1. วันขึ้น 8 ค่ำ
   2. วันขึ้น 15 ค่ำ
   3. วันแรม 8 ค่ำ
   4. วันแรม 14 หรือ 15 ค่ำ (หากตรงกับเดือนขาด เป็นแรม 14 ค่ำ)

อ่านเพิ่มเติม...
 
การบำเพ็ญสมาธิ PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2009 เวลา 13:20

 
ผู้จะเริ่มบำเพ็ญสมาธิ พึงจุดเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย คือ ธูปเทียน แล้วนั่งคุกเข่า ประนมมือกล่าวคำนอบน้อมบูชาพระรัตนตรัย ตามลำดับ ดังต่อไปนี้
   คำบูชาพระรัตนตรัย
   นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (กล่าว 3 หน)
   อิมินา  สักกาเรนะ  พุทธัง  อะภิปูชะยามิ
   อิมินา  สักกาเรนะ  ธัมมัง  อะภิปูชะยามิ
   อิมินา  สักกาเรนะ  สังฆัง  อะภิปูชะยามิฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
การรักษาศีล PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2009 เวลา 13:46

 
การรักษาศีล คือ ความประพฤติดี หรือประพฤติชอบ ทางกายและวาจา การรักษากายวาจา ให้เรียบร้อย เป็นพื้นฐานของการทำความดีทุกอย่าง บุคคลครวได้มีการปฏิบัติควบคู่กับการรักษาศีล ด้วยเหตุว่ามีผู้มีศีลย่อมเป็นบ่อเกิดของคุณธรรมต่าง ๆ จะนำพาและเป็นแนวทางแห่งการทำความดี และจรรโลงชีวิต ส่งเสริมให้เกิดความสงบสุข การประพฤติปฏิบัติที่เป็นคุณงามความดี เพื่อความสงบสุขของตนเองและสังคม ได้แก่ ศีล 5 (เบญจศีล) และธรรม 5 (เบญจธรรม)

อ่านเพิ่มเติม...
 


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้96
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้313
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว725
mod_vvisit_counterเดือนนี้2913
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3273
mod_vvisit_counterทั้งหมด525956

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-09-30 03:58

ราคาน้ำมันวันนี้