Home สถานที่สำคัญของจังหวัด
สถานที่สำคัญของจังหวัด
พระธาตุศรีนราเทวาพิทักษ์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 10 พฤษจิกายน 2009 เวลา 15:02


ประวัติความเป็นมา
พระธาตุศรีนราเทวาพิทักษ์ เป็นนามพระราชทานแปลว่า พระธาตุอันเป็นสิริมงคลแห่งเมืองนราธิวาส อันมีเทพยดาพิทักษ์ปกป้อง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส บนพื้นที่ 152 ไร่เศษ มีลักษณะเป็นเจดีย์ลังกา มีฐานกว้าง 33.6 เมตร สูง 20.9 เมตร
พิธีวางศิลาฤกษ์มีขึ้นเมื่อ 19 เมษายน 2546 ซึ่งตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 5 โดยมี นายธีระ  โรจนพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 19.9 ล้านบาท
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด หรือ เอไอเอ โดย ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และลูกค้า ตลอดจนข้าราชการ และประชาชนชาวนราธิวาส และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นอกจากนี้ ก็ต้องการให้เป็นพุทธศาสนสถานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นสถานศึกษา ปฏิบัติธรรม และดำเนินกิจกรรมทางศาสนาของชาวจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง

อ่านเพิ่มเติม...
 
วัดประชุมชลธารา PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 02 กันยายน 2009 เวลา 13:51


วัดประชุมชลธารา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ มีบ้านเรือนประชาชนโดยรวมบริเวณวัดอาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง 7 เมตร 10 เมตร โครงสร้างก่ออิฐถือปูน ศาลาการเปรียญกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้ หอไตรคอนกรีตเสริมเหล็ก และหอระฆัง
วัดประชุมชลธารา สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2444 นายบุญจันทร์ ชักชวนชาวบ้านในละแวกนี้สร้างวัดขึ้นมา โดยที่วัดนี้ตั้งอยู่ ณ ที่รวมกันแห่งสายน้ำไหลจากภูเขา จึงได้มีนามวัดอย่างนั้น แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า "วัดกลาง" เพราะวัดตั้งอยู่ระหว่างวัดประดิษฐ์บุปผา กับวัดโบราณสถิตย์
วัดประชุมชลธารา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 18 เมตร ยาว 24 เมตร
เจ้าอาวาสมี 3 รูปคือ
รูปที่ 1 พระจันทร์ คงฺคสาโร ถึง พ.ศ. 2475 (2484)
รูปที่ 2 พระครูสุวรรณคุณากร (สุข บุญญฺสุวณฺโณ) ถึง พ.ศ. 2516
รูปที่ 3 เจ้าอธิการอ่อน ทนฺตจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดโบราณสถิตย์และเจ้าคณะตำบลสุไหงปาดีรักษาการสืบต่อมา (ปัจจุบันพระเทพศีลาวิสุทธิ์เป็นเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา)

อ่านเพิ่มเติม...
 
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล PDF พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2009 เวลา 14:16

ความเป็นมาของพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
1. คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยให้มีการจัดตั้งพุทธศาสนสถานที่มีลักษณะเดียวกับพุทธมณฑลในส่วนกลางให้แพร่หลายเพิ่มขึ้น สำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ประชุมปรึกษาเรื่องทางศาสนา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และใช้เป็นสถานที่แสดงธรรม โดยอาจเรียกว่า "อนุพุทธมณฑล พุทธอุทยาน หรืออื่นใดก็ได้"
2. ในคราวประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอนุพุทธมณฑลในส่วนภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีมติสรุปแนวทางการดำเนินในเบื้องต้น 3 ประเด็น คือ

อ่านเพิ่มเติม...
 
วัดชลธาราสิงเห PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2009 เวลา 17:24

ประวัติการสร้างวัดชลธาราสิงเห
ตามที่ได้สืบสวนค้นคว้า และเล่าต่อเนื่องกันได้ความว่า ผู้ที่ได้สร้างวัดนี้ เดิมชื่อ ท่านพุฒ ได้เป็นพระภิกษุอยู่ ๖ พรรษา ได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ วัดบางเตย หมู่ที่ ๓ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ ท่านได้เดินทางไปกรุงเทพฯ เมื่อกลับมาจากกรุงเทพฯ ท่านได้มาสร้างวัดเกาะสวาดขึ้นก่อน และได้มีเด็กชายพันธ์ หงษ์น้อย อายุได้ ๙ ปี ได้ไปเป็นศิษย์ท่านอยู่ที่วัดเกาะสวาด ท่านได้นำเด็กชายพันธ์ หงษ์น้อย มาดูที่ดินที่จะมาสร้างวัดนี้  ดูที่ดินและบริเวณชอบใจเสร็จแล้วพากันกลับไปวัดเกาะสวาด ต่อมาไม่ช้าท่านก็เดินทางไปขอที่ดินต่อพระยารัฐกลันตัน เพราะในสมัยนั้นอำเภอตากใบนี้ ตกอยู่ในความปกครองของพระยารัฐกลันตัน มะลายู เมืองหลวงตั้งอยู่โกตาบารู ครั้งพระยาเจ้าปากแดง เป็นพระยารัฐกลันตันได้อนุญาตให้ท่านสร้างวัด เริ่มสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อ ปีวอก พุทธศักราช ๒๔๐๓ เสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อวัด เพียงแต่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า วัดเจ๊ะเห หรือวัดท่าพรุ บางพวกเรียกว่าวัดท่าพรุ เพราะเดิมก่อน ที่สร้างวัดนี้มีท่าเรืออยู่ก่อนแล้ว ชาวบ้านเล่ากันว่าเมื่อมาจากบ้านจะไปท่าเรือ ต้องข้ามพรุนามาก่อนจะถึงท่าเรือ จึงเรียกย่อคำว่าท่าพรุ บางพวกเรียกว่าวัดเจ๊ะเห ก็เพราะว่าแม่น้ำหน้าวัดนี้ ต่อเนื่องมาากหน้าหมู่บ้านเจ๊ะเห จึงเรียกว่าวัดเจ๊ะเห

อ่านเพิ่มเติม...
 


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้17
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้96
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้310
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว725
mod_vvisit_counterเดือนนี้2910
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3273
mod_vvisit_counterทั้งหมด525953

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-09-30 03:24

ราคาน้ำมันวันนี้