Home ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:23

วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกิจกรรม ณ ตลาดบาเละฮิเล ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ ตามโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:16

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีถวายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ ตามโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อ  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แก่วัดที่เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด และ วัดที่เป็นศูนย์กลางระดับอำเภอ ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เตรียมความพร้อมจัดงานพิธีถวายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:08


วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีถวายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือ ตามโครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:05


วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวชญานุศภัฒน์ ชูสิงแค นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง "การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ" โดยวิทยากรจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสอ่านเพิ่มเติม...
 
อุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฏาคม 2020 เวลา 11:58


วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วย พระมหาสมชาย วิริยวโร เจ้าคณะอำเภอยี่งอ-บาเจาะ พระครูบริหารสังฆานุวัตร เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาคัดเลือกอุทยานการศึกษาในวัดของจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมและเป็นเลขานุการในการประชุม จากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลในการพิจารณาเพิ่มเติมร่วมกับ พระครูบริหารสังฆานุวัตร เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง ณ วัดบุณณาราม ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้36
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้117
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้501
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว806
mod_vvisit_counterเดือนนี้617
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3337
mod_vvisit_counterทั้งหมด520387

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-08-06 08:03

ราคาน้ำมันวันนี้