สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดเขากง
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:52

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พล.ต.อาคม พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพุทธศาสนา  กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณรอบวัดเขากง โดยมี นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ และเข้ากราบนมัสการ พร้อมถวายภัตตาหารแด่ พระอธิการบุญเสริม พรหมญาโณ เจ้าอาวาสวัดเขากง ณ วัดเขากง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสอ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบข้าวสาร อาหารแห้ง
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020 เวลา 13:39


วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม และวัดศรีสาคร นำโดย พระมหามานพ อติโรจโน รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลรือเสาะ-ศรีสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ตลอดถึงเจลแอลกอฮอล์ให้แก่วัดและที่พักสงฆ์ในเขตปกครอง จำนวน ๑๑ แห่ง และได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้ตัวแทนของผู้ป่วยติดเตียง บ้านบากง บ้านนาโอน บ้านคลองหงส์ บ้านท่าเรือ บ้านศรีภิญโญ และมอบของให้ทหารพรานนำใส่ตู้ปันสุขในเขตชุมชนบ้านลาโละ อำเภอรือเสาะ และบ้านไอร์ตุย อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗๐ ชุดอ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่พักสงฆ์นิคมเขมาราม
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020 เวลา 13:07

วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่พักสงฆ์นิคมเขมาราม อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และประสานขอเอกสารข้อมูลการใช้ที่ดินของที่พักสงฆ์นิคมเขมารามจากเจ้าหน้าที่ ณ นิคมสหกรณ์บาเจาะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสอ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่พักสงฆ์นิคมเขมาราม
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020 เวลา 13:07

วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่พักสงฆ์นิคมเขมาราม อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และประสานขอเอกสารข้อมูลการใช้ที่ดินของที่พักสงฆ์นิคมเขมารามจากเจ้าหน้าที่ ณ นิคมสหกรณ์บาเจาะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสอ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย (แมส) และเจลแอลกอฮอล์
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:36


วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย (แมส) และเจลแอลกอฮอล์ให้กับวัดในพื้นที่อำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร รวมถึงสำรวจจัดเก็บข้อมูลประวัติเจ้าอาวาสและประวัติวัด เก็บภาพอาคารเสนาสนะ เพื่อนำมาปรับปรุงฐานข้อมูลวัด จำนวน ๗ แห่ง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีรดน้ำศพ พระบุญเลิศ จนฺทสโร ณ วัดลำภู
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020 เวลา 08:46


วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีรดน้ำศพ และถวายปัจจัยช่วยงานศพ พระบุญเลิศ จนฺทสโร ณ วัดลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020 เวลา 12:50


วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูสุวรรณธรรมาภิรม เจ้าคณะตำบล พร่อน เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดบางขุนทอง ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เข้ามาประสานรายละเอียดการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด กับ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ได้ถวายคำแนะนำในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ส่งพระบุญธรรม มุ่งแฝงกลาง กลับภูมิลำเนา
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020 เวลา 12:39


วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมถวายปัจจัย และร่วมส่ง พระบุญธรรม มุ่งแฝงกลาง ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้เฝ้าระวังสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบจำนวน ๑๔ วันแล้ว และไม่พบอาการติดเชื้อโควิด-19 กลับภูมิลำเนา ณ สถานที่พักสังเกตอาการ COVID-19 Local Quarantine อาคารที่พักนักกีฬา สนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลประวัติเจ้าอาวาสและประวัติวัด
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020 เวลา 09:09


วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลประวัติเจ้าอาวาสและประวัติวัด พร้อมเก็บภาพอาคารเสนาสนะ เพื่อนำมาปรับปรุงฐานข้อมูลวัดให้เป็นปัจจุบัน รวมจำนวน ๔ วัด

อ่านเพิ่มเติม...
 
การเปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือวัดในจังหวัดนราธิวาส
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020 เวลา 09:05


วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พระครูบริหารสังฆานุวัตร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วย นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และ นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้วนักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมให้การเพิ่มเติมกรณีการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือวัดในจังหวัดนราธิวาส โดยมิได้ขออนุญาต ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส


 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้117
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้502
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว806
mod_vvisit_counterเดือนนี้618
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3337
mod_vvisit_counterทั้งหมด520388

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-08-06 08:20

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ