สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2016 เวลา 10:56

จังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตลอดทั้งปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กำหนดให้วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นวันดำเนินการ จึงขอเรียนเชิญส่วนราชการตามบัญชีรายชื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันศุกร์ที่ 08 มกราคม 2016 เวลา 15:23

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2016 เวลา 09:36

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2015 เวลา 16:09

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
วันอังคารที่ 08 ธันวาคม 2015 เวลา 11:36


วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ที่พักสงฆ์บ้านป่าหวาย อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันอังคารที่ 08 ธันวาคม 2015 เวลา 11:30

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การประกวดเรียงความ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันอังคารที่ 24 พฤษจิกายน 2015 เวลา 15:10

จังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดการประกวดเรียงความ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนในสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดส่งเรียงความเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษจิกายน 2015 เวลา 13:59

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๕๘  รายละเอียดคลิกที่นี่ อนึ่งในรายของ พระอธิการจิรพนธ์ ธมฺมจาโร เจ้าอาวาสวัดอุไรรัตนาราม มีข้อผิดพลาดเรื่องเลขที่บัญชีเงินฝาก โดยจะดำเนินการถวายให้ในภายหลัง

 
การถวายทุนการศึกษา มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ 02 พฤษจิกายน 2015 เวลา 12:41

ด้วยมีกำหนดดำเนินการถวายทุนการศึกษา มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส จึงขอความเมตตาเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ได้แจ้งพระภิกษุสามเณรตามบัญชีรายชื่อ มารับทุนการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นด้วย รายละเอียดคลิกที่นี่

 
ประชาสัมพันธ์ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 11:31

ตามที่มีข่าวที่เป็นกระแสสังคมในทีวีสาธารณะตลอดจนใน Social Network ว่า กรมบัญชีกลางมีแนวคิดลดและยกเลิกสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลางได้ยืนยันว่าไม่มีแนวคิดที่จะลดและยกเลิกสิทธิ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด รายละเอียดคลิกที่นี่

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้61
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้87
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้61
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว625
mod_vvisit_counterเดือนนี้2006
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2697
mod_vvisit_counterทั้งหมด467248

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2018-09-23 15:36

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ