สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 03 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:10

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:38

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2016 เวลา 10:56

จังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตลอดทั้งปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กำหนดให้วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นวันดำเนินการ จึงขอเรียนเชิญส่วนราชการตามบัญชีรายชื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันศุกร์ที่ 08 มกราคม 2016 เวลา 15:23

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2016 เวลา 09:36

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2015 เวลา 16:09

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
วันอังคารที่ 08 ธันวาคม 2015 เวลา 11:36


วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ที่พักสงฆ์บ้านป่าหวาย อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันอังคารที่ 08 ธันวาคม 2015 เวลา 11:30

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การประกวดเรียงความ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันอังคารที่ 24 พฤษจิกายน 2015 เวลา 15:10

จังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดการประกวดเรียงความ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนในสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดส่งเรียงความเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษจิกายน 2015 เวลา 13:59

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๕๘  รายละเอียดคลิกที่นี่ อนึ่งในรายของ พระอธิการจิรพนธ์ ธมฺมจาโร เจ้าอาวาสวัดอุไรรัตนาราม มีข้อผิดพลาดเรื่องเลขที่บัญชีเงินฝาก โดยจะดำเนินการถวายให้ในภายหลัง

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้65
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้78
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้461
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว573
mod_vvisit_counterเดือนนี้1119
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2602
mod_vvisit_counterทั้งหมด474287

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2018-12-14 17:34

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ