สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
รับมอบถุงยังชีพ Emergency ด้านเครื่องอุปโภคบริโภค
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2020 เวลา 14:08


วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รับมอบถุงยังชีพ Emergency ด้านเครื่องอุปโภคบริโภค จากเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑๑ ชุด ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปถวายแก่วัดที่อยู่พื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

อ่านเพิ่มเติม...
 
แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2020 เวลา 14:03


วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระธนาวัฒน์ คุณวฑฺฒโน รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีสาคร ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ได้มาประสานงานเรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด กับ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสอ่านเพิ่มเติม...
 
ยื่นเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการบริหารจัดการภายในวัดในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนราธิวาส
วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน 2020 เวลา 17:04

วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. คณะผู้แทน เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการบริหารจัดการภายในวัดในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนราธิวาส และขอคำแนะนำในการพัฒนาวัดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กับ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบวีดีทัศน์ (Video Conference)
วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน 2020 เวลา 17:00


วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ผ่านระบบวีดีทัศน์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานอ่านเพิ่มเติม...
 
หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
วันจันทร์ที่ 01 มิถุนายน 2020 เวลา 16:56


วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระอธิการคณาธิป รวิวณฺโณ เจ้าอาวาส วัดสุวรรณบรรพต ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เข้ามาส่งแผนกำหนดการดำเนินงาน และหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด กับ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะสงฆ์วัดประชาภิรมย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจ ร่วมด้วย ช่วยกัน สู้โควิด
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:40


วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์วัดประชาภิรมย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสร้าง
ขวัญกำลังใจ ร่วมด้วย ช่วยกัน สู้โควิด และมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพระภิกษุสงฆ์ และผู้ยากไร้/ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรเทาเดือดร้อนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 


อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ประสานข้อมูลการใช้ที่ดินของที่พักสงฆ์นิคมเขมาราม
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:36


วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ประสานข้อมูลการใช้ที่ดินของที่พักสงฆ์นิคมเขมารามกับคณะกรรมการวัด ณ ที่พักสงฆ์นิคมเขมาราม ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสอ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมแบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค ผ่าน "ตู้ปันสุข"
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:13


วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การสนับสนุนนำข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค มาแบ่งปันผ่าน "ตู้ปันสุข" ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และบริเวณหน้าวัดประชาภิรมย์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถมาหยิบสิ่งของไปใช้ได้แต่พอดีอ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020 เวลา 17:10

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

 
ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินวัด/ที่พักสงฆ์ กรณีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ดินถูกบุกรุก และที่ดินที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020 เวลา 16:49


วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พล.ต.อาคม พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพุทธศาสนา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พ.อ.พสุธาร สมิตานนท์ รองหัวหน้าคณะทำงานฯ ที่ ๓ น.ท.กรกช อ้วนสิงห์ หน.กมช.กอ.รมน.จ.นธ.นายกิจจา จันทสิโร นายกพุทธสมาคมจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส และคณะทำงาน ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินวัด/ที่พักสงฆ์ กรณีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ดินถูกบุกรุก และที่ดินที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้39
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้117
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้504
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว806
mod_vvisit_counterเดือนนี้620
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3337
mod_vvisit_counterทั้งหมด520390

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-08-06 08:44

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ