สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2017 เวลา 15:27

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้จัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับวัดที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยวัดที่ได้รับการจัดสรรขอให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานนำส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดด้วย โดยจะมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2017 เวลา 15:21

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2016 เวลา 15:59

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
ราคากลางโครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบริเวณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2016 เวลา 16:03

ราคากลางโครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบริเวณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส คลิกที่นี่

 
ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (สตมวาร ๑๐๐ วัน)
วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2016 เวลา 10:46

ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สตมวาร ๑๐๐ วัน) ระหวา่งวันที่ ๑๖ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ สามารถจัดส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงก่อนวันบวช รายละเอียดคลิกที่นี่

 
บัญชีรายชื่อผู้สมัครบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณีฯ
วันพุธที่ 30 พฤษจิกายน 2016 เวลา 15:27

สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สตมวาร ๑๐๐ วัน) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้ที่นี่ โดยจะปรับปรุงข้อมูลในเวลา ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน คลิกที่นี่

 
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
วันพุธที่ 23 พฤษจิกายน 2016 เวลา 13:28

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ คน อัตราเงินเดือน ๘,๕๐๐ บาท ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
องค์กรมัคค์สนับสนุนวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันพุธที่ 16 พฤษจิกายน 2016 เวลา 15:15


เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับองค์กรมัคค์ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริม เผยแผ่พระพุทธศาสนา นำโดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ได้ระดมปัจจัยจากส่วนกลาง นำมาสนับสนุนวัดในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีพระจำพรรษาไม่ครบ ๕ รูป และวัดที่เดือดร้อน รวม ๒๔ วัด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมการบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันพุธที่ 16 พฤษจิกายน 2016 เวลา 14:51

จังหวัดนราธิวาส มีหนังสือเชิญชวนให้ทุกภาพส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพการบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยแจ้งความประสงค์ขอบริจาคได้ที่ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส โทร. ๐๗๓ ๖๔๒๖๓๖ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส โทร. ๐๗๒ ๕๔๒ ๖๘๓ หรือ ๐๘๑ ๕๔๑๖๘๖๘ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาฯ ประจำปี 2559
วันจันทร์ที่ 14 พฤษจิกายน 2016 เวลา 15:31

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุ - สามเณร จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพระภิกษุ สามเณร ที่กำลังศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ส่งใบสมัครมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  รายละเอียดคลิกที่นี่

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้68
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว475
mod_vvisit_counterเดือนนี้980
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1974
mod_vvisit_counterทั้งหมด500741

ขณะนี้มีผู้ชม 1
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2019-12-15 03:30

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัด



วัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส



พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส




วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ