สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรทางศาสนา
วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 09:26

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรทางศาสนาที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร
วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2016 เวลา 17:31

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2016 เวลา 11:33

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นฯ
วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2016 เวลา 15:18

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ถวายเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นฯ แล้ว รายละเอียดคลิกที่นี่ อนึ่งขอให้วัดที่ได้รับการอุดหนุนได้ตรวจสอบโดยหากพบข้อผิดพลาดขอให้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เพื่อแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน

 
เงินอุดหนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และศูนย์ฝึกวิชาชีพในวัด
วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2016 เวลา 15:09

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ถวายเงินอุดหนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และศูนย์ฝึกวิชาชีพในวัดแล้ว รายละเอียดคลิกที่นี่ อนึ่งขอให้วัดที่ได้รับการอุดหนุนได้ตรวจสอบโดยหากพบข้อผิดพลาดขอให้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เพื่อแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 15:34

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2016 เวลา 18:41

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
มาตรการลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016 เวลา 15:40

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส รายละเอียดคลิกที่นี่

 
กิจกรรมการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตู้พระธรรม)
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2016 เวลา 15:27


วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดตานีนรสโมสร อ.เมือง จ.ปัตตานี องค์กรมัคค์ นำโดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ได้ถวายตู้พระธรรมให้กับวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ และมีวัดในจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบตู้พระธรรมในครั้งนี้ จำนวน ๑๑ วัด สำหรับวัดศรีสาคร ให้มารับตู้พระธรรมได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2016 เวลา 15:19

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้62
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้74
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้373
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว540
mod_vvisit_counterเดือนนี้1778
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2375
mod_vvisit_counterทั้งหมด477406

ขณะนี้มีผู้ชม 1
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2019-01-24 17:21

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ