สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020 เวลา 16:50

วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พล.ต.อาคม พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพระพุทธศาสนา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสาขาต่าง ๆ ในโอกาสครบรอบ ๓ ปี การจัดตั้งสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ณ วัดพรหมนิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศร่างขอบเขตของงานและราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารตามกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020 เวลา 11:25

ร่างขอบเขตของงานและราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารตามกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณร ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2020 เวลา 09:35

วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ


 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐจังหวัดนราธิวาส
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2020 เวลา 09:25


วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวชญานุศภัฒค์ ชูสิงแค นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม...
 
เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคาร
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2020 เวลา 09:19

วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคาร บริเวณจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ และบริเวณโดยรอบ ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วัดฉัททันต์สนาน (วัดปลักช้าง)
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2020 เวลา 09:15


วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและถวายคำแนะนำการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปี ๒๕๖๓ แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ณ วัดฉัททันต์สนาน (วัดปลักช้าง) ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2020 เวลา 09:09


วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 10:09

วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา ณ ศาลาการเปรียญ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการร่วมพิธีอ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 09:40

วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ   พระบรมราชินี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนภูผาภักดี ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาทำความสะอาด เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 09:32


วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดย นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมพิธีและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้34
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้117
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้499
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว806
mod_vvisit_counterเดือนนี้615
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3337
mod_vvisit_counterทั้งหมด520385

ขณะนี้มีผู้ชม 1
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-08-06 07:50

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ