สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2009 เวลา 12:43


สัญลักษณ์จังหวัด 
     เป็นรูปเรือใบแล่นกางใบ ตรงกลางใบมีรูปช้างเผือกประดับเครื่องคชาภรณ์ อยู่ในวงกลม  มีความหมายดังนี้             
     รูปเรือใบแล่นกางใบ  หมายถึง  ที่ตั้งอยู่ริมทะเล มีการค้าขาย การประมง และการ ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง                
     ในเรือมีรูปช้างเผือกประดับเครื่องคชาภรณ์อยู่ในวงกลม  หมายถึง ช้างสำคัญคู่บุญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชื่อว่า  “พระศรีนรารัฐราชกิริณี”
ต้นไม้ประจำจังหวัด 
     คือ  ตะเคียนชันตาแมว  (Balanocarpus  heimit  King) เป็นไม้มงคลประจำจังหวัดนราธิวาส พบมากบนภูเขาสูงในป่าเขตจังหวัดนราธิวาส เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เนื้อไม้ใช้ในการก่อการสร้างอาคารบ้านเรือน เช่น ทำเสา รอด ตง ขื่อ ใช้ต่อเรือ ทำหมอนรองรางรถไฟเครื่องแต่งบ้าน   เสาเขื่อน ทำเรือใบ เรือสำเภาเดินทะเล เสากระโดงเรือ ชันของไม้ชนิดนี้มีราคาสูง ใช้ผสมน้ำมันทาไม้ และน้ำมันชักเงาอย่างดี  ลักษณะเป็นไม้ต้น สูง 30-40 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่ม ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ำตาล   เข้ม ล่อนเป็น
สะเก็ด มีชันสีขาว ใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปใบหอกหรือรูปดาบ กว้าง 2-4 เซนติเมตร    ยาว 8-15 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ  ดอกสีขาวกลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่ง ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน  ผลเป็นรูปขอบขนานปลายโค้ง กว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 5-7  เซนติเมตร มีกลีบเป็นกระทง 5 พู หุ้มแนบอยู่ประมาณ 1 ใน 4 ของผลประโยชน์เนื้อไม้ ทนทานแข็งแรง ใช้ในการก่อสร้าง ทำเรือสำเภาเดินทะเล เสา   กระโดงเรือ ชัน มีราคาสูง ใช้ผสมน้ำมันทาไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี


ดอกไม้ประจำจังหวัด 
     ดอกบานบุรีเหลือง (Allamanda cathartica) ต้นเป็นพุ่ม โคนลำต้นแข็ง ปลายกิ่งอ่อนโค้ง ดอกสีเหลืองสดออกเป็นช่อ ลักษณะทั่วไป เป็นไม้เถาเล็ก ใบยาวกว้างปลายแหลม ดอกคล้ายดอกผักบุ้ง สีม่วง สีเหลือง หรือสีแสดตามพันธุ์ กลิ่นหอมอ่อน ออกดอกตลอดปี

 
ขอเชิญร่วมพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิาส
วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:44

จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรเอกชน ต่าง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และหากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนอื่นใด มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  รายละเอียด

 
มติมหาเถรสมาคม
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2009 เวลา 15:09
สามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของมติมหาเถรสมาคมที่สำคัญ แยกเป็นปี พ.ศ. ได้ที่เว็บไซต์ของมหาเถรสมาคมโดยตรง ได้ที่ http://www.mahathera.org/mati.php
 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2015 เวลา 15:29

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป  รายละเอียด

 
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ 05 มกราคม 2015 เวลา 15:46


คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่ โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในวัดทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสอ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร
วันจันทร์ที่ 05 มกราคม 2015 เวลา 15:16

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังก่ล่าวนำฝากเข้าบัญชีธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  รายละเอียด

 
พรปีใหม่ ๒๕๕๘
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2014 เวลา 10:17


พระปีใหม่ ๒๕๕๘ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 
กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์เพื่อพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัด
วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2014 เวลา 17:00

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนต่าง ๆ ได้พร้อมกันพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพุทธศาสนาสถาน และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส มีความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ ๒๕๐ คน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุก ๆ ภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมมือในการพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร
วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2014 เวลา 15:29

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าวนำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ผ่านระบบธนาคาร
วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2014 เวลา 15:23

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว นำเข้าบัญชีเงินฝากของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  รายละเอียด

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้27
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้76
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้599
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว771
mod_vvisit_counterเดือนนี้3235
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5830
mod_vvisit_counterทั้งหมด352400

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 54.91.57.221
,
Now is: 2015-03-28 07:28

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ