สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
โครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดเพิ่มเติม
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 09:16

วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระครูประดิษฐ์ขันติคุณ เจ้าอาวาสวัดประดิษฐ์บุปผา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เข้ามาประสานขอทราบรายละเอียดการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดเพิ่มเติม กับ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรมการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 09:08


วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานอ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการบริหารจัดการวัด
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 08:58


วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๓.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการบริหารจัดการ กรณีวัดพนาสณฑ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ชี้แจงหลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้างวัดและขั้นตอนการขอสร้างวัด
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 08:53


วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสนอง นาควณฺโณ หัวหน้าที่พักสงฆ์ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เข้ามาประสานขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขอสร้างวัด กับ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้างวัดและขั้นตอน/วิธีการที่เกี่ยวเนื่อง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมถวายถุงยังชีพ Emergency (๒)
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 08:21


วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมถวายถุงยังชีพ Emergency ให้แก่วัด/ที่พักสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอสุคิริน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๕ แห่ง ณ วัดสุคิรินประชาราม ตำบลสุคิริน , ที่พักสงฆ์ราษฎร์ผดุง ตำบลสุคิริน , วัดสุวรรณบรรพต ตำบลสุคิริน , วัดลีนานนท์ ตำบลสุคิริน และที่พักสงฆ์อีสานสามัคคีใต้ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมถวายถุงยังชีพ Emergency
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 08:09

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่  เยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมถวายถุงยังชีพ Emergency ให้แก่วัด/ที่พักสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอสุคิริน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๖ แห่ง ณ วัดชลภูผาวนาราม ตำบลมาโมง , ที่พักสงฆ์บ้าน สว.ใน ตำบลมาโมง , ที่พักสงฆ์โนนสมบูรณ์ ตำบลภูเขาทอง , ที่พักสงฆ์สายสุวรรณาราม ตำบลภูเขาทอง , ที่พักสงฆ์พระธาตุภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง และที่พักสงฆ์ต้นทุเรียน ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส


 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางและการเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 07:52


วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางและการเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ ๓ ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด) ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน


อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมชมการขยายผลปลูกผักสวนครัว
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 07:47


วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัด-มัสยิดสู่ชุมชน ตามหลัก "บวร - บรม" โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าภายในวัดปลูกผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแบ่งปันให้ชาวบ้านในชุมชน ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสอ่านเพิ่มเติม...
 
อำนวยความสะดวกในการเดินทางนำรถไปส่ง พระณัฐวุฒิ ฑณวุฒิโต ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 07:35

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นางทิตยา แซ่เลี่ยง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ อำนวยความสะดวกในการเดินทางนำรถไปส่ง พระณัฐวุฒิ ฑณวุฒิโต ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้เฝ้าระวังสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครบจำนวน ๑๔ วันแล้ว และไม่พบอาการติดเชื้อโควิด-19 ณ วัดโก-ลกเทพวิมล ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณจุดสัมผัส ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2020 เวลา 14:15

วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคารและบริเวณจุดสัมผัส ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้45
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้106
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้253
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว778
mod_vvisit_counterเดือนนี้679
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3384
mod_vvisit_counterทั้งหมด517001

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-07-07 10:04

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ