สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 15:14

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้โอนเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครบทุกอำเภอเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
รายละเอียดการจ่ายเงิน อ.เมือง   อ.รือเสาะ  อ.ตากใบ อ.สไหงโก-ลก

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 15:06

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้โอนเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดเพิ่มเติม

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผ่านระบบธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012 เวลา 13:12

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2555 ให้กับพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการ ผ่านระบบธนาคารแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รายละเอียด

 
บัญชีรายชื่อวัดที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน
วันศุกร์ที่ 16 พฤษจิกายน 2012 เวลา 11:15

ตามที่มหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการจัดถวายกฐินและผ้าป่าสามัคคีให้แก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในปีแห่งการฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และ ๖๐ พรรษาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพทั่วประเทศ เพื่อเป็นการทำนุงบำรุงส่งเสริมและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ขอประกาศรายชื่อวัดที่ไม่เจ้าภาพทอดกฐินเพื่อทราบดังนี้ รายชื่อ

 

 
เงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ (อ.สุไหงปาดี)
วันอังคารที่ 06 พฤษจิกายน 2012 เวลา 10:30

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ และตกค้างเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๕ (เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท) ให้กับพระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอสุไหงปาดีแล้ว โดยขอให้พระภิษุสามเณรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
๑. พระนิตย์  ฐิตญาโณ วัดลอยประดิษฐ์ ขอความเมตตาให้เปลี่ยนบัญชีเงินฝากจาก ธกส. เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ
๒. สามเณรสุพิจิตร แก้วยะรัตน์ วัดประชุมชลธารา ให้มารับเช็คได้ที่สำนักงานฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย พร้อมส่งสำเนาบัญชีเงินฝากดังกล่าว ให้สำนักงานฯ โดยด่วน

หลักฐานการถวายเงินอุดหนุน

 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย บริจาคเงิน สมทบมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาฯ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2012 เวลา 08:53


เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช ผู้จัดการสำนักานเขต สำนักงานเขตปัตตานี บมจ.ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วย ผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส และคณะ ได้บริจาคเงินสมทบ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมนี้ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการรับมอบเงินบริจาค ดังกล่าว ด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ผ่านระบบธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2012 เวลา 13:46
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ให้กับพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการ ผ่านระบบธนาคารแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
 
เงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อ.ตากใบ)
วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2012 เวลา 13:41
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน - สิงหาคม ๒๕๕๕ (เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท) ให้กับพระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอตากใบ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
 
เงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อ.เมือง ยี่งอ บาเจาะ)
วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2012 เวลา 13:38
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน - สิงหาคม ๒๕๕๕ (เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท) ให้กับพระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอเมือง ยี่งอ บาเจาะ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
 
เงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อ.สุไหงปาดี)
วันพฤหัสบดีที่ 04 ตุลาคม 2012 เวลา 13:35
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษถวายพระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน - สิงหาคม ๒๕๕๕ (เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท) ให้กับพระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอสุไหงปาดี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ รายละเอียด
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้246
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้267
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1365
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1586
mod_vvisit_counterเดือนนี้6508
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6261
mod_vvisit_counterทั้งหมด313368

ขณะนี้มีผู้ชม 5
IP ของคุณคือ 50.19.148.56
,
Now is: 2014-08-29 21:17

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ