สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:23

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  รายละเอียด

 
ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2015 เวลา 15:51

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด จำนวน ๑๗ รายการ โดยกำหนดดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  รายละเอียด

 
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัึฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดนราธิวาส
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2015 เวลา 15:56


เมื่อวันที่ ๑๒ เมาายน ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมด้วยคณะจากพุทธสมาคมจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดนราธิวาส โดยการถวายน้ำปานะ ให้กับสามเณรที่ทำการบวชภาคฤดูร้อน ยังวัดต่าง ๆ จำนวน ๔ วัด ได้แก่ วัดฉัททันต์สนาน วัดชลธาราวาส วัดโคกเคียน และวัดพรหมนิวาส ทั้งนี้ได้บรรยายถวายความรู้ให้กับสามเณรยังวัดพรหมนิวาส ด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
สามเณรจากโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2015 เวลา 11:49


เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. สามเณรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จากวัดลีนานนท์ ที่พักสงฆ์พระธาตุภูเขาทอง และวัดชลธาราวาส รวมประมาณ ๑๐๐ รูป ได้ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นกับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส ณ บริเวณหน้าลานพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. สามเณรข้างต้น ได้รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนจังหวัดนราธิวาส

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2015 เวลา 09:56

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการ ทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  รายละเอียด

 
การร่วมบริจาคเงินรายการพิเศษ "วันสายใจไทย" ประจำปี 2558
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2015 เวลา 15:06

ด้วย มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัภม์แจ้งว่า จะจัดรายการพิเศษวันสายใจไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ออกอากาศทางสถานีวิทยุดทรศัพท์กองทัพบก ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๓๐ น. ถึง เวลา ๐๐.๓๐ น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และครบรอบ ๔๐ ปี ปี ของมฺลนิธิฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจร่วมชมรายการบริจาคเงินโดยตรงผ่านรายการ  รายละเอียด

 
การร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2015 เวลา 14:52

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยได้มีข้อกำหนดและนโยบายไว้หลายประการ โดยเฉพาะในเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์สำหรับชาวต่างประเทศ และประชาชนในกลุ่มอาเซียน สามารถร้องเรียนได้โดยใช้ช่องทาง ๑๑๑๕ กรณีเหตุด่วนฉุกเฉิน และช่องทาง ๑๑๑๑ กรณีร้องทุกข์ทั่วไป  รายละเอียด

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 04 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 15:22

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  รายละเอียด

 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย สำหรับพระภิกษุ
วันจันทร์ที่ 07 กันยายน 2009 เวลา 10:29
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้าย สำหรับพระภิกษุ
รายละเอียด
 
การรักษาศีล
วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2009 เวลา 13:46

 
การรักษาศีล คือ ความประพฤติดี หรือประพฤติชอบ ทางกายและวาจา การรักษากายวาจา ให้เรียบร้อย เป็นพื้นฐานของการทำความดีทุกอย่าง บุคคลครวได้มีการปฏิบัติควบคู่กับการรักษาศีล ด้วยเหตุว่ามีผู้มีศีลย่อมเป็นบ่อเกิดของคุณธรรมต่าง ๆ จะนำพาและเป็นแนวทางแห่งการทำความดี และจรรโลงชีวิต ส่งเสริมให้เกิดความสงบสุข การประพฤติปฏิบัติที่เป็นคุณงามความดี เพื่อความสงบสุขของตนเองและสังคม ได้แก่ ศีล 5 (เบญจศีล) และธรรม 5 (เบญจธรรม)

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้99
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้162
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้793
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว857
mod_vvisit_counterเดือนนี้3752
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3672
mod_vvisit_counterทั้งหมด408385

ขณะนี้มีผู้ชม 6
IP ของคุณคือ 54.224.74.146
,
Now is: 2016-07-29 17:07

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ