สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน และพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2020 เวลา 17:00


วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน และพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอกพสุธาร สมิตานนท์ รองหัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ ๓ เป็นประธาน ทหารและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปี ๒๕๖๓
วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:59


วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปี ๒๕๖๓ แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและระเบียบ ที่กำหนด ณ วัดฉัททันต์สนาน (วัดปลักช้าง) ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:05

วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสอ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:02

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นางสาวพชร อินทร์แก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กรมทหารราบที่ ๑๕๑ ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท หัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ ๓ เป็นประธานการประชุมอ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2020 เวลา 08:51

วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และเวลา ๑๑.๐๐ น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยใช้เงินเหลือจ่าย ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมอ่านเพิ่มเติม...
 
สืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2020 เวลา 17:14


วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ในการนี้ นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางทิตยา แซ่เลี่ยง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับมอบภารกิจต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส (ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่า) ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


อ่านเพิ่มเติม...
 
ช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จแก่ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลบางนาค
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2020 เวลา 16:09


วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ นายวิจิตร สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส นำทีมคณะสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมแรงร่วมใจให้การช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จแก่ นายแดง ชูจบ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม และจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 


อ่านเพิ่มเติม...
 
อำนวยความสะดวกในการเดินทางนำรถไปส่ง พระอภิวัฒน์ อายุวทฺฒโน ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020 เวลา 12:01


วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นางสาวพชร อินทร์แก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ อำนวยความสะดวกในการเดินทางนำรถไปส่ง พระอภิวัฒน์ อายุวทฺฒโน ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย  ซึ่งได้เฝ้าระวังสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สถานที่พักสังเกตอาการ COVID-19 Local Quarantine กกท.จังหวัดนราธิวาส ครบจำนวน ๑๔ วันแล้ว และไม่พบอาการติดเชื้อโควิด-19 ณ วัดนิคมแว้ง ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสอ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมแรงร่วมใจให้การช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยแก่ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลบางนาค
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020 เวลา 09:51


วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ คณะสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมแรงร่วมใจให้การช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยแก่ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มาเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกระเช้าให้แก่ผู้ยากไร้

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน วัดตันติการาม
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020 เวลา 14:30


วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวพรรณฤมล มาเพ็ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด จำนวน ๒ แห่ง ณ วัดตันติการาม ตำบลตันหยงลิมอ , วัดตันหยงมัส ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้32
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้117
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้497
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว806
mod_vvisit_counterเดือนนี้613
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3337
mod_vvisit_counterทั้งหมด520383

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-08-06 07:21

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ