สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
เรียน ท่านผู้ชมเว็บ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2009 เวลา 17:23

สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดสมุดเยี่ยมบนเว็บไซต์แล้วนะครับ ที่หัวข้อ บริการของสำนักพุทธฯ/สมุดเยี่ยม หากท่านมีคำติชมใดที่เป็นประโยชน์ หรือหากต้องการบริการใด หรือข้อมุลในส่วนใดเพิ่มเติม บนเว็บไซต์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส สามารถฝากข้อความไว้ที่สมุดเยี่ยมได้นะครับ ขอบคุณครับ
 
การถวายเงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือวัดใน จชต. (อ.ระแงะ)
วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2009 เวลา 11:59

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2552 เฉพาะวัดและที่พักสงฆ์ ในเขตอำเภอระแงะ จะแนะ เจาะไอร้อง แล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 โดยขอให้วัดที่ได้รับการอุดหนุน ได้จัดทำใบตอบรับเงินอุดหนุนและใบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ตามกำหนดด้วย รายละเอียด

 
เงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2009 เวลา 16:22

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนตามโครงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2552 ให้กับวัด และที่พักสงฆ์ทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส โดยขอความร่วมมือให้เจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์ ที่ได้รับการอุดหนุน ได้นำส่งสำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมรับรองสำเนา ให้กับเจ้าคณะอำเภอที่สังกัด รวบรวมนำส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อจะได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนดังกล่าว ผ่านระบบธนาคาร ต่อไป รายละเอียด

 
มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1 N1)
วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2009 เวลา 15:36

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่้อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 มีมติเห็นชอบเรื่องมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ (H1 N1) แจ้งตาม หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 140 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552  รายละเอียด

 
การพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2009 เวลา 23:51

หน่วยงาน ส่วนราชการต่าง ๆ รวม 23 หน่วยงาน ได้ร่วมกันพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส มีความสะอาด ร่มรื่น ให้เหมาะสมกับเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มีนโยบายที่จะให้ ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ร่วมกันพัฒนา เดือนละ 1 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ "ภาพเรื่องเมืองนรา"
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2009 เวลา 09:39
จังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดรายการโทรทัศน์ ทางสถานีโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ในทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 08.30 - 09.00 น. ชื่อรายการ "ภาพเรื่องเมืองนรา" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
การจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับวัดที่ประสบวินาศภัย ประจำปีงบประมาณ 2552
วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2009 เวลา 16:31

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับวัดที่ประสบวินาศภัยแล้ว  ประจำปีงบประมาณ 2552 แล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ขอให้วัดที่ได้รับการอุดหนุน ได้ตอบรับเงินอุดหนุนดังกล่าว และรายงานการใช้จ่ายเงินให้ทราบด้วย รายละเอียด

 
งานวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2552
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2009 เวลา 14:42

  
จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2552 ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี และมีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีประมาณ 500 คน
อ่านเพิ่มเติม...
 
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนมิถุนายน 2552
วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2009 เวลา 16:21
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ให้กับพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการ ผ่านระบบธนาคารแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552  รายละเอียด
 
เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2009 เวลา 15:28
ด้วยขณะนี้เว๊บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นปัจจุบัน อาจจะมีบางหัวข้อ บางรายการ มีข้อมูลที่ยังไม่ทันสมัย ไม่เป็นปัจจุบัน ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และจะได้เร่งดำเนินการ ปรับปรุง ข้อมูล ข่าวสาร ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน และทันสมัย ต่อไป
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้57
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้254
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว432
mod_vvisit_counterเดือนนี้1488
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1707
mod_vvisit_counterทั้งหมด456232

ขณะนี้มีผู้ชม 1
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2018-04-26 05:17

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ