สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ผ่านระบบธนาคาร
วันพุธที่ 02 มกราคม 2019 เวลา 13:46

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2018 เวลา 10:04

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต ประจำเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผ่านระบบธนาคาร
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2018 เวลา 09:59

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตฯ ประจำเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผ่านระบบธนาคาร โดยได้นำเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการทุกรูปแล้ว ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดคลิกที่นี่ หากตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป

 
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรฯ ประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018 เวลา 09:11

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุ สามเณร จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพระภิกษุ สามเณร ที่กำลังศึกษาทุกระดับชั้น ทัเ้งแผนกธรรมบาลี และแผนกสามัญ เพื่อรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้ยื่นใบสมัครมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดคลิกที่นี่

 
ระบบปฏิบัติการ SOS Thailand
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2018 เวลา 16:03


ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสานแห่งชาติ แจ้งว่า บริษัท Advanced Service Provider ผู้พัฒนาระบบแจ้งเหตุ One Stop Service ที่สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินผ่านแอพพลิเคชั่นชนโทรศัพท์เคลื่อนที่  มีความประสงค์ที่จะส่งมอบระบบฯ ให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบฯ ดังกล่าว ให้แก่วัดและพระสังฆาธิการทุกพื้นที่ทั้่วประเทศ ในการแจ้งเหตุต่าง ๆ ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับรายละเอียดและคู่มือการใช้งานระบบฯ สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.onab.go.th แบนเนอร์ชื่อ "S.O.S. แจ้งเหตุฉุกเฉิน"

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018 เวลา 16:12

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018 เวลา 16:09

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:39

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2018 เวลา 16:05


วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ด้วยการปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นไม้อื่น จำนวน ๕๐๐ ต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน และจิตอาสา จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การถวายเงินอุดหนุนพิเศษ จชต. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:59

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการถวายเงินอุดหนุนพิเศษแก่พระภิกษุสามเณรที่ปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ผ่านระบบธนาคาร ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้ว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาได้แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบโดยเร่งด่วน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป รายละเอียดคลิกที่นี่

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้68
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว475
mod_vvisit_counterเดือนนี้980
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1974
mod_vvisit_counterทั้งหมด500741

ขณะนี้มีผู้ชม 1
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2019-12-15 03:38

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ