สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
 
Home
ร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (พิธีบรรพชาอุปสมบท)
วันเสาร์ที่ 04 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:47


วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (พิธีบรรพชาอุปสมบท) มีนาคร่วมพิธี จำนวน ๙๕ รูป ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลตรีสมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พันเอกรุ่งโรจน์ อนันตโท หัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะที่ ๓ จังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


 

อ่านเพิ่มเติม...
 
จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันเสาร์ที่ 04 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:31


วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ (พิธีปลงผมนาค)
วันเสาร์ที่ 04 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:18

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (พิธีปลงผมนาค) มีผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน ๙๗ คน ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อระวังชี้แนวเขตที่ดินและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
วันเสาร์ที่ 04 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:11

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อระวังชี้แนวเขตที่ดินและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งมีที่ดินติดต่อกับวัดไพโรจน์ประชาราม ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส


อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ 04 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:08

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนบ้านทุ่งคา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ณ วัดทุ่งคา ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมี พระมหาสมชาย วิริยวโร เจ้าคณะอำเภอยี่งอ-บาเจาะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ 04 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:49

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวพรรณฤมล มาเพ็ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด ณ วัดอุไรรัตนาราม ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

 

 


 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เตรียมความพร้อมจัดงานโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ 04 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:46


วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๓ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสอ่านเพิ่มเติม...
 
เพจร่วมด้วยช่วย ๓ จังหวัดชายแดนใต้
วันเสาร์ที่ 04 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:44


วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส เข้ามาประสานขอทราบผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของเพจร่วมด้วยช่วย ๓ จังหวัดชายแดนใต้ กับ
นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมทบทวนตัวชี้วัดและการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนราธิวาส
วันเสาร์ที่ 04 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:42


วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ แซ่โค้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทบทวนตัวชี้วัดและการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุอ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคาร บริเวณจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2020 เวลา 17:02


วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคาร บริเวณจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ และบริเวณโดยรอบทุกสัปดาห์ ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยของบุคลากรภายในสำนักงานฯ และผู้รับบริการ 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้45
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้106
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้253
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว778
mod_vvisit_counterเดือนนี้679
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3384
mod_vvisit_counterทั้งหมด517001

ขณะนี้มีผู้ชม 2
IP ของคุณคือ 103.55.142.141
,
Now is: 2020-07-07 10:02

ราคาน้ำมันวันนี้


สถานที่สำคัญของจังหวัดวัดชลธาราสิงเห
วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดพระอารามหลวงแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส  ตั้งอยู่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส และองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญ ได้แก่ องค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วัดประชุมชลธารา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ลิงค์หน่วยงานต่าง ๆ